currdb:
Решение № 6 от 13.01.2017 по възз. гр. д. 424/2016 на Апелативен съд - Варна

Решение по Гражданско дело 424/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6

гр. Варна,   13.01.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на четиринадесети декември през две хиляди и шестнадесетата година в публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 424 по описа за 2016-та година:

Производството е по реда на чл. 294 ГПК, образувано СЛЕД ОТМЯНА НА ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ И ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА въззивни жалби, подадени от Н.М.Д. и Н.К.К. срещу решение №1130/09.06.2015 год., постановено по гр.д. 736/2014 год. на ВОС, само в частта, с която по отношение на Н.М.Д. е установено, че на основание чл. 23 СК Н.К.К. е собственик на 1642897200/1682013800 ид.ч. от апартамент в гр. Варна № 2, находящ се в гр. Варна, ул."Поп Харитон" № 10 с  идентификатор  10135.1501.1052.1.1 /десет хиляди сто тридесет и пет точка хиляда петстотин и едно точка хиляда петдесет и две точка едно точка едно/, по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-98/10.11.2008г. на Изп. директор на АГКК, без последващи изменения, находящ се в сграда № 1 /едно/, с ад...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!