currdb:
Решение № 14 от 20.01.2017 по възз. търг. д. 515/2016 на Апелативен съд - Варна

Решение по Търговско дело 515/2016г.                                             Р Е Ш Е Н И Е

№   14/ 20.01.2017 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 14.12.2016 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ         

ЧЛЕНОВЕ:   ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

           ДАРИНА МАРКОВА 

при секретаря Е.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 515 по описа за  2016 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК. Образувано е по въззивна жалба от адв.К.М. ***, като пълномощник на „Билдстрой-Инженеринг Ком”ООД,–ответник по т.д. № 807/2015год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото, в частта му, с която искът с правно основание чл.79 ал.1 ЗЗД на К.Н.Г. срещу въззивното дружество е уважен за сумата от 10 929лв., претендирана като частична  от общ размер от 75 000лв. и съставляваща неизпълнено от ответната страна задължение по анекс № 2 към договор от 10.05.2008год. за заплащане на обезщетение за лишаване на ищеца от възможността за получаване на доходи, като иска е отхвърлен за разликата до предявения ра...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.