Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г.

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
С този закон се определят условията и редът за лицензиране и организиране на безмитна търговия, изискванията за издаване, отказ и отнемане на лиценза и изискванията към обектите за безмитна търговия.

Чл. 2.
Безмитна търговия може да се извършва във:
1. търговски обекти, разположени на изходящи трасета в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове на гражданските летища за обществено ползване за обслужване на международни превози и на пристанищата за обществен транспорт, ограничено до продажба за пътници, пътуващи за страни, които н...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!