Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 1958г., изм. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 1961г., изм. ДВ. бр.35 от 1 Май 1966г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 1969г., изм. ДВ. бр.89 от 15 Ноември 1974г., изм. ДВ. бр.53 от 11 Юли 1975г., попр. ДВ. бр.55 от 18 Юли 1975г., изм. ДВ. бр.63 от 6 Август 1976г., изм. ДВ. бр.36 от 8 Май 1979г., изм. ДВ. бр.75 от 30 Септември 1988г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 1996г., попр. ДВ. бр.3 от 10 Януари 1997г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.66 от 30 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
(Доп. - Изв., бр. 11 от 1961 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Този закон урежда дейността по предотвратяването и борбата срещу ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!