Обн. ДВ. бр.152 от 22 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Май 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
Този закон определя статута на ветераните от войните, водени от българската държава за защита на националните интереси и териториалната цялост на България.

Чл. 2.
Държавата полага особени грижи за защита на моралните и социалните интереси, на престижа и достойнството на ветераните от войните.

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!