currdb:
Определение № 77 от 26.01.2017 по ч. гр. д. 38/2017 на Софийски окръжен съд

Определение по Гражданско дело 38/2017г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.София, 26.01.2017г.

Софийски окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                       Председател: Емилия Донкова

                                                                       Членове:1. Евгения Генева

                                                                                  2. Ирина Славчева

разгледа докладваното от  Генева ч.гр.д. № 38/2017г. и за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл.274 и сл.ГПК вр.чл.70 ,ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на  А.Й.Т. с ЕГН ********** с адрес ***, против определение от 04.10.2016г. на РС-Самоков по гр.д. № 483/2015г., с което е увеличена цената на исковете с предмет установяване право на собственост по давностно владение на общия размер 61 254.84глв. и цената на предявения осъдителен иск по чл. 108 ЗС с цена 61 254 лв.Жалбоподателят твърди,че районният съд неоснователно е сумирал цените на установителните искове за всеки от имотите, както и че неправилно и посочил същата сума като цена на ревандикационния иск за правото на строеж в...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!