currdb:
Определение № 162 от 30.01.2017 по ч. гр. д. 86/2017 на ОС - Бургас

Определение по Гражданско дело 86/2017г.

                                    

                                            О     П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И    Е      №162

                                                         

                                                   град Бургас ,30.01. 2017 година     

 

Бургаският   окръжен    съд ,  гражданска колегия , в  закрито заседание  

на ................30.01.................   през

две хиляди и седемнадесета година ,             в състав :

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :Мариана Карастанчева 

                                    ЧЛЕНОВЕ : Пламена Върбанова         

                мл.с. Тодор Митев                                              

                                                                                             

                     при секретаря.................................................,като   разгледа  докладваното

                       от..........................съдията  М.Карастанчева..ч.гр.д. №   86     по описа  за

               2017 год.,за да се произнесе, взе предвид следното :

                                             Производството е по чл. 274 ал.2 вр. с ал. 1 т. 2 вр.

Ключови думи
No law branches!