currdb:
Определение № 232 от 26.01.2017 по възз. гр. д. 53/2017 на ОС - Пловдив

Определение по Гражданско дело 53/2017г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 232

26.01.2017г.

Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски окръжен съд,    VІІ-ми  граждански състав,  на двадесет и  шести  януари  през две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Михова

ЧЛЕНОВЕ: Надежда Махмудиева

Николай Голчев

като разгледа докладваното от съдия Махмудиева въззивно гражданско дело № 53 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 435 във вр. с чл.83 ал.2 от ГПК във вр. с чл. 23 ал.4 от Закона за правната помощ /ЗПП/.

            Длъжникът по изп.дело № 20168210400654 по описа на ЧСИ П. И., рег. № 821, с район на действие Окръжен съд – Пловдив, П.Г.Б., с ЕГН**********, е депозирал Искане вх.№27747/26.09.2016 г. от регистратурата на ПОС за предоставяне на правна помощ за процесуално представителство пред Окръжен съд – Пловдив в съдебното производство по подадена от него жалба вх.№27873/07.09.2016 г. срещу Постановление за възлагане от 22.08.2016 г. на самостоятелен обект в сграда  с идентификатор  56784.506.1123.3.25, издадено по изпълнително дело №20168210400654 по описа на ЧСИ №821 П. И., както и молба за освобождаване от заплащане на дължимата дър...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!