currdb:
Определение № 239 от 27.01.2017 по ч. гр. д. 3047/2016 на ОС - Пловдив

Определение по Гражданско дело 3047/2016г.

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  №239

гр.Пловдив 27.01.2017 г.

ПЛОВДИВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, VІІІ граждански състав, в закрито заседание на 27.01.2017 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕКАТЕРИНА МАНДАЛИЕВА

                                          ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА АНДРЕЕВА

НЕДЯЛКА СВИРКОВА

                                                                                                

Като разгледа докладваното от съдия Р.Андреева в. ч.гр.д. № 3047/2016 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното :

Производство по реда на чл. 274 - 279 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от  „СМДЛ - МЕДИЦЕЛ“ ЕООД, ЕИК115665689, седалище и адрес гр.Асеновград, обл.Пловдив, ул.“Захари Стоянов“ № 17, чрез пълномощника му адв.Н.Ш.  против Определение № 1297 от 16.11.2016 г., постановено  по гр. д. № 1221/2016 г. по описа на РС  - Асеновград, І гр.с-в,  с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на Окръжен съд - Пловдив.

Пловдивският окръжен съд , VІІІ гр. състав, като прецени данните по делото, намира следното :

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, в предвидения от закона срок за обжалване, против подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, с...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!