currdb:
Определение № 72 от 27.01.2017 по гр. д. 541/2016 на ОС - Добрич

Определение по Гражданско дело 541/2016г.

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                        

                                                        № 72

  

                                  гр.Добрич      27.01.2017 год.      

                          В      И М Е Т О     Н А      Н А Р О Д А

Добричкият окръжен съд                                  гражданско отделение

На двадесет и седми януари                             2017 год.

В закрито заседание в следния състав:

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛИНА ЖЕЧЕВА

                                                   

Секретар:………………………

Прокурор:………………………

като разгледа докладваното от председателя

гражданско дело №541 по описа за 2016 год.,

за да се произнесе,съобрази следното:

Производството е образувано по повод искова молба с вх.№6084/07.10.2016 г. по описа на съда /предходен вх.№4387/11.07.2016 г. по т.д.№137/2016 г. на ДОС-прекратено и преобразувано в гражданско дело/,с която са предявени искове от А.М.А. и Т.В.А. *** срещу „П. и. б.” АД-гр.С. и Д.С.Я. *** за установяване несъществуването на ипотечно право на цитираната банка,учредено от ищците като обезпечение на дълга на втория ответник Д.С.Я. в качеството му на ЕТ „Я.-Д.Я.”*** към горната б...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!