currdb:
Определение № 248 от 27.01.2017 по гр. д. 3600/2013 на ОС - Пловдив

Определение по Гражданско дело 3600/2013г.

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 248

    ПЛОВДИВ 27.01.2017 г.

ПЛОВДИВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ – ІІ гр.с-в, в закритото заседание на двадесет и седми януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                       СЪДИЯ: ГРЕТА ЧАКАЛОВА

Разгледа докладваното от Съдията Чакалова гр.д. 3600 по описа за 2013 година и констатира следното:

Предявени са искове от „Д. - пропърти” ООД гр.*, ***, ЕИК 201586881 против „Реал Блу” АД- гр.*, ***, ЕИК 202335679.

В обстоятелствената част на исковата молба се твърди, че на 10.10.2011г., по силата на договор за покупко- продажба на търговско предприятие, „Д.- пропърти” ООД закупило търговското предприятие на ЕТ „К.Д.- Д.”, с което станал правоприемник на този едноличен търговец;

        На 27.12.2006г. с Договор, сключен с н.а. № 65, том 5, рег.№6762, дело №780/2006г. по описа на Нотариус №*** при нотариалната камара, вписан в служба по вписвания при РС- * с №154, том 17, дело №4889/2006г., ЕТ ”К.Д.- Д.” и съпругата му М.Б.Д. продават на „Н.-***” ЕООД правото на строеж /надстрояване/ на четири апартамента, ведно с обслужващите ги съгласно архитектурен проект коридор, две стълбища и един асансьор, всички те - от *** етаж на кота +20.60, със застроена площ на етажа от 529.09кв.м., от секция 2 от многофункционална обществ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.