currdb:
Решение № 23 от 26.01.2017 по възз. гр. д. 549/2016 на ОС - Сливен

Решение по Гражданско дело 549/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

гр.Сливен, 26.01.2017 г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Б.

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: С. М.

                                                                                   МЛ.С. Н. К.

при секретаря Г., като разгледа докладваното от младши съдия Нина Коритарова въззивно гр. дело № 549 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от  О.К., представлявана от кмета К.Д.К., с адрес на общинската администрация в гр. К., пл. „В.” № * против Решение № 56/ 21.10.2016 г.  по гр.д. № 277 /2015 г. на  Районен съд- Котел,  с което се признава за установено на основание чл. 124 ГПК по отношение на О.К. че „Агро Трейд- АС” ООД, ЕИК 2002537780 е собственик на поземлен имот с идентификационен номер № 87031.503.761 по КК на С.Я., О.К., одобрена...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!