currdb:
Решение № 73 от 26.01.2017 по възз. гр. д. 2184/2016 на ОС - Варна

Решение по Гражданско дело 2184/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№………………./……………………. година,

гр. Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

           ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в открито съдебно заседание, проведено на 17.01. 2017 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

     ЧЛЕНОВЕ:  ТАТЯНА МАКАРИЕВА

                           СВЕТЛАНА ЦАНКОВА                                                

при участието на секретаря А.  И.

разгледа докладваното от съдия Светлана Цанкова

въззивно гражданско дело № 2184  по описа за 2016 год. и  

за да се произнесе, съобрази следното:

           Производството е по реда на  чл.258 от ГПК.

           Образувано е по въззивна жалба депозирана от А.Х.Г. срещу Решение № 3198/11.08.2016 г., постановено по гр.д. № 4386/2015 г. по описа на ВРС, с което въззивницата в качеството й на правоприемник на починалата в хода на процеса Д.Ж. П. е осъдена да заплати на Г.Т. сумата от 2870  лева, представляваща обезщетение за периода от 01.11.2014 год. до 18.04.2016 год. по чл. 31, ал. 2 от ЗС и по 164 лева месечно, представляваща обезщетение за ползването на недвижим имот за периода от 18.04.2016 г. до окончателно извършване на...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.