currdb:
Решение № 13 от 27.01.2017 по възз. гр. д. 486/2016 на ОС - Ловеч

Решение по Гражданско дело 486/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е    №

гр. Ловеч, 27.01.2017 г.

Ловешкият окръжен съд, в публично заседание на двадесет и седми декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА МИТЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА

ПЛАМЕН ПЕНОВ

при секретаря С.Г., като разгледа докладваното от съдия Пенов в.гр.д. № 486 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по реда на чл. 258 -273 ГПК.

С решение № 341/30.10.2015 г., постановено по гр.д. № 175/2015 г. на РС – Троян, с което е признато за установено по предявения от „Елма” АД (в несъстоятелност) по отношение на Й.И.Б. и М.П.Н. иск с правна квалификация чл. 440, ал. 1 ГПК, че поземлен имот: 1/6 идеална част от 145/719 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян, област Ловешка, целият с площ 719 кв. м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване; 1/6 идеална част от двуетажна сграда с идентификатор 73198.504.7.1, представляваща хотел със застроена площ от 148 кв. м., която сграда е построена в Поземлен имот с идентификатор 73198.504.7 по КККР на гр. Троян; и 1/6 идеална част от двуетажна сграда с идентификатор ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!