currdb:
Решение № 19 от 30.01.2017 по гр. д. 347/2016 на ОС - Добрич

Решение по Гражданско дело 347/2016г.

Р    Е   Ш   Е   Н   И   Е

                         № 19                ,30.01.2017 година, град Д.

                                     В      ИМЕТО   НА     НАРОДА

          Д.КИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданско отделение

  На шестнадесети януари две хиляди и седемнадесета година

  В публичното заседание в следния състав :

                                       Председател : ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА

 Секретар Н.Б.  

 като разгледа докладваното от съдията Десислава Николова

 гражданско дело номер 347 по описа за 2016 година намира следното :

                  „ Д.К. ” ЕООД, град Д. е предявило за съвместно разглеждане при предпоставките по член 213 от ГПК в защита на придобито по договор за продажба, сключен на  20.10.2005 година с Община град Д., право на собственост върху поземлен имот с площ от 1 306 кв.м. и идентификатор № *****.***.**** по кадастралната карта на град Д.  общо девет отрицателни установителни иска с пет самостоятелни предмета, както следва :

Два пасивно субективно съединени иска по член 4**,ал.1 от ГПК срещу ответниците : А.Д.Г. , ЕТ „ А.Г. *** и „ Д. ” ООД, град Д. ( като длъжник и взискател по изпълнително дело № 2012***0**0100 на ЧСИ, с рег.№ *** по регистъра на КЧСИ, с район на действие – ДОС ) за установяване, че ответ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!