currdb:
Решение от 30.01.2017 по възз. гр. д. 1624/2016 на ОС - Бургас

Решение по Гражданско дело 1624/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ ІV-80                      година   30.01.2017                    град Бургас

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

БУРГАСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,    четвърти граждански въззивен състав

На деветнадесети декември             две хиляди и шестнадесета година

в открито съдебно заседание, в следния състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КИРИЛ ГРАДЕВ

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.ВЕСЕЛКА УЗУНОВА

                                                                               2.ГАЛЯ БЕЛЕВА

Секретар Таня Михова

като разгледа докладваното от  съдията   УЗУНОВА 

       въззивно гражданско дело номер 1624 по описа за 2016 година ,за да се произнесе,взе предвид следното: 

        Производството по делото е по реда на чл.258 и сл.ГПК.

         Със съдебно решение № 184 от 10.12.2015г.по гр.дело № 1056/2014г.по описа на НРС районният съд е ПРИЕЛ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕКО СЪН ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 200384325,представлявано от Г. Д. М., че дружеството не е собственик на поземлен имот с идентификатор 27454.30.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Емона, община Несебър, м. „Шипка”, на площ от 57047 кв.м., трайно предназначение на територият...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.