currdb:
Решение № 92 от 31.01.2017 по възз. гр. д. 2477/2016 на ОС - Пловдив

Решение по Гражданско дело 2477/2016г.

                             Д  О  П  Ъ  Л  Н  И  Т  Е  Л  Н  О

                                                  Р  Е  Ш Е Н  И  Е  №  92

                                          гр.Пловдив 31.01.2017г.

               В     И  М  Е  Т  О     Н  А      Н  А  Р  О  Д  А 

            Пловдивският окръжен съд,четиринадесети съдебен състав, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:АННА ИВАНОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ:РАДОСЛАВ РАДЕВ

                                                                               ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

като разгледа докладваното от съдията Р.Радев в.гр.д.N2477 по описа за 2016г. на ПОС,за да се произнесе,взе предвид:

Производството е по реда на чл.247 от ГПК.

Постъпила е молба от Община-**** чрез представляващия кмета И.Т.,с която моли да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитивната част на решението относно изписване на имота,като в диспозитивната част на решението следва същия да се чете не за целия имот,предмет на концесионния договор,а само за част от него,а именно ПИ с идентификатор 56784.530.9709,представл...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!