currdb:
Решение № 44 от 31.01.2017 по възз. гр. д. 912/2016 на ОС - Русе

Решение по Гражданско дело 912/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№44

гр.Русе, 31.01.2017г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

РУСЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД…гражданска колегия....в открито съдебно заседание на тринадесети януари през две хиляди и седемнадесета година... в състав :

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Искра Блъскова

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  Галина Магардичиян

Мария Велкова

                                                                                                                                                                                                                                                                           

при секретаря Е.Д. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Магардичиян в.гр.д.№ 912 по описа за 2016г, за да се произнесе, съобрази:

         Производството е по реда на чл.435 и сл. от ГПК. 

         Б.Д. Р. в качеството на длъжник по изпълнително дело № 198/14 по описа на ЧСИ с рег № *** обжалва действията на частният съдебен изпълнител, изразяващи се в принудително изпълнение чрез насрочване на опис на самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** находящ се в гр.Русе, кв.***. Твърди, че в това жилище жив...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!