currdb:
Решение № 99 от 31.01.2017 по възз. гр. д. 2344/2016 на ОС - Пловдив

Решение по Гражданско дело 2344/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 99

гр. Пловдив,31.01.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивският окръжен съд, гражданско отделение, в публично заседание на втори ноември,през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Светлана Изева

                                                           ЧЛЕНОВЕ: Радостина Стефанова

                                                                                 Весела Петрова

при секретар К.Ш.,като разгледа  докладваното от председателя в.гр.д.№ 2344 по описа на ПОС за 2016г.,за да се произнесе, взе предвид следното:

Образувано по въззивна жалба на М.Н. М.,М.И.М. и Г.Н.Т. против решение № 2335/06.07.16г.на РС-Пловдив,10-ти гр.с.,постановено по гр.д.№ 10369/15г.,с което са отхвърлени като неоснователни предявените от М.Н. М.,М.И.М. и Г.Н.Т. против Д.С.Г. искове по чл.31,ал.2 от ЗС за заплащане на обезщетения за лишаване на ищците от ползването, за периода от 22.12.2011г. до 22.12.2014г.на следните недвижими имоти,всички находящи се в гр.Пловдив, ул."****: 1.100/1650 идеални части от ПИ с идентификатор 56784.504.573 по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009, с площ от 1677кв.м.;2.12/100 идеални части от промишлена сграда с идентификатор 56...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!