currdb:
Решение № 28 от 26.01.2017 по търг. д. 515/2012 на ОС - Бургас

Решение по Търговско дело 515/2012г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   №   28

26.01.2017г., гр.Бургас

                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

Бургаски окръжен съд                                                                граждански състав

На двадесет и шести януари през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание, в следния състав:

                                                    

                                                                       Окръжен съдия : Боряна Димитрова

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията търговско дело(н) №515 по описа за 2012 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното :

            Производството по настоящото дело се развива по реда на част ІV „Несъстоятелност” от Търговския закон.

Образувано е по повод молбата на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ”АД ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Средец”, бул.”Цар Освободител” №14, представлявано от изпълнителните директори А. Х. и П. Д., чрез процесуалния представител адв. Минко Русинов, със съдебен адрес гр.София, ул.”Позитано” №7, ет.2, офис 5-6 за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на „ЕН ДЖИ АЙ- ЛЕС”ООД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Самуил...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!