currdb:
Решение № 20 от 27.01.2017 по търг. д. 176/2016 на ОС - Стара Загора

Решение по Търговско дело 176/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

Номер                                    27.01.2017г.                             гр. С.З.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. С.З.            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 11.01.                                                                                       2017 година

В публично заседание в следния състав:                                            

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА

                                                   

СЕКРЕТАР: Д.К.

Като разгледа докладваното от съдията ТРИФОНОВА

т.д. № 176 по описа за 2016 година,

за да се произнесе съобрази:

         Производството е образувано по искова молба, предявена от “Е.” ЕАД – гр. С., бул. ***, ЕИК *** против “Т.” ЕАД – с. К., общ. Р., обл. С.З., ЕИК ***.

В исковата молба ищецът твърди, че на 28.06.2010г. ответникът „Т." ЕАД се е снабдил с Нотариален акт за констатиране право на собственост върху недвижим имот по описа на Нотариус Г.Д., с рег. №085 на НК, с район на действие района на Районен съд гр. Р., вписан в Служба по вписванията гр. Р. с вх.рег.№ 1411 от 28.06.2010г., с дв.вх.рег.№1408, Акт №133, том 4 от 28.06.2010г., като в т.ІІ на същия е посочено, че ответникът „Т." ЕАД, вписано в ТР с ЕИК *** е собственик на следния недвижим имот:

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!