currdb:
Решение № 87 от 27.01.2017 по гр. д. 1109/2016 на ОС - Пловдив

Решение по Гражданско дело 1109/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№87 / 27.01.2017г., гр. Пловдив

В ИМЕТО НА НАРОДА

         Пловдивски окръжен съд,

Гражданска колегия          ХХІІ-ри гр. състав

         На седемнадесети януари   две хиляди и седемнадесета година

         в публично заседание в следния състав:

                                                        Председател:  Пенка Стоева

Секретар: Е.К.

         като разгледа докладваното от председателя Пенка Стоева

         гражданско дело №1109 по описа за две хиляди и шестнадесета година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Обективно кумулативно и активно субективно съединени искове по чл.2а от ЗОДОВ във вр. с чл.91 от ЗОПДНПИ.

         Ищците П.Д.Л., ЕГН **********, П.Н.Л., ЕГН ********** *** АД, ЕИК ***- всички със съдебен адрес:***, адв.Н.Ш., молят съда да осъди ответната Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество-гр.София, ул.“Г.С.Раковски“№112, наричана по-долу само Комисията и/или КОНПИ, да им заплати сумите, както следва:

На П.Д.Л. и на П.Н.Л.- сумите от по 25000лв., като обезщетение за неимуществени вреди, подробно описани с исковата молба, ведно със законната лихва от датата на исковата молб...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!