currdb:
Решение № 14 от 27.01.2017 по възз. гр. д. 588/2016 на ОС - Ловеч

Решение по Гражданско дело 588/2016г.                                   Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

гр.ЛОВЕЧ, 27.01.2017 г.

                                  В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

ЛОВЕШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в    закрито съдебно заседание на двадесет и седми януари две хиляди и седемнадесета  година в състав:   

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ДАВИДОВ

                                           ЧЛЕНОВЕ: ИВАНИЧКА КОНСТАНТИНОВА

                                                        ПЛАМЕН ПЕНОВ

като разгледа докладваното от съдия  Давидов в.гр. дело № 588 по описа за 2016 година,  за да се произнесе, взе предвид:

Производството e  по реда на чл.435-437 от ГПК.

     Подадена е жалба от „******” АД , ЕИК ******, седалище и адрес на управление: с адрес: гр.*****, ул.”” № 5,ап.8, представлявано от Ц.А.А., чрез адвокат И.А.-***, съд.адрес:*** против извършено разпределение на 14.09.2016 година  от ДСИ при СИС на РС-Троян  по изпълнително дело № 64/2014 година.

          Жалбоподателят счита, че разпределението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като няма данни как и на какво основание, размер и база ДСИ е достигнал до определените в него суми и е включил същите в разпределение...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.