currdb:
Решение № 42 от 30.01.2017 по възз. гр. д. 898/2016 на ОС - Русе

Решение по Гражданско дело 898/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

N42

                                 

гр.Русе, 30.01.2017 г.

                                   В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

РУСЕНСКИЯТ    ОКРЪЖЕН   СЪД           ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ          в

публичното заседание на тринадесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИСКРА БЛЪСКОВА

          ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА МАГАРДИЧИЯН

                                МАРИЯ ВЕЛКОВА

                               

                                                                                  

при секретаря Е.Д.  и в присъствието на прокурора                                                                             като разгледа докладваното от съдията  ВЕЛКОВА  В. гр. дело N898 по описа за  2016   година, за да се произнесе, съобрази следното: 

Производството е по чл.258 и сл. от ГПК.

Постъпила е въззивна жалба от С.М.С. чрез пълномощника му адв. Ф.М. *** против  решение №1202/10.10.2016 г., постановено по гр.д.№ 1827/2016 г. на Русенския районен съд, с което е уважен предявеният от М.Х.С. иск с правно основание чл.23 от СК  по отношение на апар...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!