currdb:
Решение № 47 от 31.01.2017 по гр. д. 99/2016 на ОС - Русе

Решение по Гражданско дело 99/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

N 47

гр. РУСЕ....31.I................. 2017г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

РУСЕНСКИ   ОКРЪЖЕН СЪД...........................ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

в публично заседание на..........1 декември 2016г................................ в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АГЛИКА ГАВРАИЛОВА                        

                               

при СЕКРЕТАРЯ..................Г.И...…............и в присъствието

на ПРОКУРОРА..................................................................................като разгледа

докладваното от...............СЪДИЯТА ГАВРАИЛОВА.........гр.д. N 99 по описа

за 2016г., за да се произнесе, взе предвид :

Ищцата М.П.П.,***, твърди, че с ответника са бивши съпрузи, като гражданският им брак е  прекратен с влязло в сила решение от 7.07.2015г. по гр.д.№422/15г. по описа на Димитровградския районен съд. След прекратяването на брака са уредили имуществените си правоотношения във връзка с придобити от тях недвижими имоти, представляващи земеделски земи в землището на с. Полско Косово, обл. Русе, като на 16.11.2015г.са сключили договор за доброволна делба на същите.Неуредени останали финансовите им отношения.Твърди, че  по време на брака им- през 1999г., е регистрирана фирма S., която е била закрита през 2003 г., но през същата година, кат...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!