currdb:
Решение № 55 от 27.01.2017 по възз. гр. д. 2098/2016 на ОС - Бургас

Решение по Гражданско дело 2098/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

Номер ІІІ-    55                      27.01.2017 година                                Град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

Бургаски Окръжен съд                                                                      Трети състав

На двадесет и седми януари                                                              Година 2017

В закрито заседание в следния състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Парашкевов

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. Калина Пенева

                                                                                        2. Кремена Лазарова

                   

                    Съдебни заседатели:

Секретар

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия  Кремена Лазарова

в.гр.дело номер 2098 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба вх.№ 31967/10.10.16г. на ЧСИ Т.Маджарова, рег.№ 803 на КЧСИ от „КОНТРОЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.”Братя Миладинови” № 131, ЕИК: 102688120, представлявано от Управителя Д.Качикова - Желязкова, присъединен взискател  по изпълнително дело...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.