currdb:
Решение № 30 от 27.01.2017 по възз. гр. д. 1288/2016 на ОС - Стара Загора

Решение по Гражданско дело 1288/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 30                                     27.01.2017 г.                         гр.Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на четиринадесети декември                  две хиляди и шестнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

         

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                    ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                       

    НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                             

Секретар П.В. ………………………………………….

Прокурор  ……………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдия УРУКОВ

въззивно гражданско дело N 1288 по описа за 2016 година.

          Производството е образувано по въззивната жалба подадена от адв. Ж.З. *** като пълномощник на  въззивниците  Й.Г.Д.,  К.Ц.Д., С.А.Б. и К.А.Б., против Решение № 502/11.05.2016год. постановено по гр.д № 6162/2015г. по описа на РС -   Стара Загора, с което се признава за установено по отношение на Й.Г.Д., К.Ц.Д. и К.А.Б., че В.И.Ц. и П.С.Д. са собственици на част от поземлен имот с идентификатор 68850.520.45 по кадастралната карта и кадастралните рег...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.