currdb:
Решение № 92 от 30.01.2017 по възз. гр. д. 2092/2016 на ОС - Варна

Решение по Гражданско дело 2092/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№………./………………..2017 г.

гр. Варна

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито съдебно заседание, проведено на шести декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА КАВЪРДЖИКОВА

                                ЧЛЕНОВЕ: ИВАНКА ДРИНГОВА

МАЯ НЕДКОВА

                                                          

при секретаря С.Т.,

като разгледа докладваното от съдията Кавърджикова

въззивно гражданско дело № 2092 по описа за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивната жалба вх. № 41251/04.08.2016 г. от Н.Н.Г., чрез адв. Вл.Д., срещу решение № 2687/30.06.2016 г., поправено с решение № 3320/14.09.2016г.,  двете постановени по гр.д.№  6383/2015 г. по описа на ВРС, ХLІ състав, с което е допусната делба между тримата съсобственици при квоти, както следва: 1200/2516 ид.ч. за С.С.В., 1187/2516 ид.ч. за него и 129/2516 ид.ч. за Н.Д.В.. Считайки така постановеното решение за неправилно ,поради допуснати нарушения на процесуалния закон и погрешно приложение на материалния закон по подробно изложените в жалбата съображения, се моли да бъде отменено в частта, в която се приема, че Н.Д.В. е собственик на спорния им...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!