Array ( [questions] => 1 )

С решение № 171/24.07.2017 г. по гр.дело № 3733/2016 г. на ВКС, IV г.о., постановено по чл.290 ГПК съдебният състав се е произнесъл по правния въпрос:осъществяването на състава на престъпление по чл.252 НК, чрез сключване на договор за паричен заем и нарушението на императивните законови разпоредби, изискващи извършване на банкова дейност по занятие само след издаване на лиценз, обосновават ли нищожността на договора, поради противоречие на закона. Възприето е разрешението, че осъществяването на състава на престъпление по чл.252 НК, чрез сключване на договор за паричен заем и нарушението на императивните законови разпоредби, изискващи извършване на банкова дейност по занятие само след издаване на лиценз обосновават нищожността на договора. Прието е, че изключителните банкови сделки, извършени от лице без лиценз са нищожни на основание чл.26,ал.1,пр.1 ЗЗД във връзка с нарушената забрана в разпоредбата на чл.2,ал.5 ЗКИ.