currdb:
Определение № 30 от 31.01.2017 по гр. д. 839/2015 на РС - Пещера

Определение по Гражданско дело 839/2015г.

 П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 30

Година 2017                                                                           Град Пещера

ПЕЩЕРСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 31.01.2017 г. /тридесет и първи януари две хиляди и седемнадесета година/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕЛИНА АНГЕЛОВА

Секретар: Т.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АНГЕЛОВА

гражданско дело № 839 по описа на Съда за 2015 година 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха лицата:

                   ОТ ИЩЦИТЕ по първоначалния иск З.Х., А.Х., Ш.Х. и Х.Х.,  уведомени при условията на чл. 56, ал. 2 от ГПК, се явяват лично З.Х. и Х.Х.. За всички като процесуален представител се явява адв. И., редовно упълномощена от преди.

                   ОТ ОТВЕТНИЦИТЕ по първоначалния иск Х.Х., А.О., И.Х., уведом...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.