currdb:
Разпореждане № 119 от 31.01.2017 по ЧНД 54/2017 на РС - Червен бряг

Разпореждане по Наказателно дело 54/2017г. РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр.Червен бряг, 31.01.2017 година.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Червенобрежки районен съд в закрито заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йохан Дженов

При секретаря ...........................................................................................................................

като разгледа докладваното ЧНД № 54 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.159а от НПК.

Делото е образувано по описа на Районен съд гр. Червен бряг по постъпило искане с вх. № 520/31.01.2017 г. от Районния прокурор на Районна прокуратура гр.Червен бряг за издаване на разпореждане за предоставяне на информация от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги да предоставят за създадените при осъществяване на тяхната дейност данни, които са необходими за посочените в чл.159а от НПК обстоятелства, а именно: съда да даде разрешение да бъдат разкрити данни, свързани със Закона за електронните съобщения, като бъде разпоредено на „М-тел” АД гр. София, 1309, ул. ”Кукуш”№ 1, сграда №3; „Виваком” ЕООД Централен офис гр. Соф...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!