currdb:
Решение от 30.01.2017 по гр. д. 2326/2016 на РС - Перник

Решение по Гражданско дело 2326/2016г.

Р  Е Ш  Е  Н  И  Е   № 38

гр.Перник, 30.01.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЕРНИШКИ РАЙОНЕН СЪД, десети граждански състав, в откритото заседание на осемнадесети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ ИЛИНА ЗЛАТАРЕВА

при участието на секретаря Р.Р., като разгледа докладваното от съдията  гр.д. № 2326 по описа на съда за 2016г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е за съдебна делба във фазата по допускането й.

  Образувано е по повод постъпила искова молба от К.А.П.  срещу Н.К.З. за делба на  следния недвижим имот, находящ се в град ***, представяващ по документ за собственост - апартамент № ***, в жилищен блок № ***, на *** с площ от 65,65 кв.м., ведно с избено помещение № 12 с площ от 4,12 кв.м, и 2,15 ид.части от общите части на сградата, а съгласно схема № 15-173557-11.04.2016г., издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 55871.515.1393.1.12 с площ от 65,65кв.м. - жилище, апартамент, с прилежащи части - избено помещение № 12 с площ от 4,11 кв.м и 2,35% ид.части от общите части на сградата.

 Ищцата твърди, че с ответника  са бивши съпрузи, като бракът им бил прекратен с решение № 1583 от 19.12.1995г., по...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!