currdb:
Решение № 29 от 30.01.2017 по гр. д. 1106/2016 на РС - Карлово

Решение по Гражданско дело 1106/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№…………………

гр. К., 30.01.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Карловски районен съд                             трети граждански състав

на двадесети януари                                 две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ПОПОВА

Секретар: А.Г.

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 1106 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид:

ПРОИЗВОДСТВОТО е по иск за делба с правно осноавние член 34 от ЗС, в първата фаза на делбата.

ИЩЕЦЪТ И.А.П. с ЕГН ********** *** твърди, че с ответниците са съсобственици на следния недвижим имот: СГРАДА с идентификатор 36498.504.**09.5 (тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем, точка, петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин и девет, точка, пет), находяща се в град К., община К., област П., съгласно скица №**-373701 от 29.07.2016г. на СГКК-П., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-52/16.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на сградата: град К., община К., ул. „С.“ № 5, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 36498.504.**09 (тридесет и шест хиляди четиристо...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!