currdb:
Решение от 30.01.2017 по гр. д. 1363/2016 на РС - Видин

Решение по Гражданско дело 1363/2016г.

РЕШЕНИЕ №5

гр. Видин, 30.01.2017г. 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – гр. Видин, VI състав, в закрито заседание на тридесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: Галина Герасимова

при  участието  на  секретаря Е.Я., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 1363 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск по чл. 69, ал. 1 от ЗН от ищцата М.Т. Тошева - Николова с ЕГН ********** от гр. Видин против Т.Т.И. *** за допускането до делбата на правото на собственост върху следните недвижими имоти:

I. Придобити в резултат на наследяване от Тошо И. Тошев, починал на 23.06.1938 г., както следва:

1. Нива с площ от 4.000 декара, трета категория, находяща се в местността „ВЪЛЧЕШКИ ДОЛ" в землището на село Макреш, област Видин, съставляваща парцел № 029009 при граници и съседи: парцел № 029008 - нива, парцел № 000081 -полски път, парцел №029010- нива, парцел № 029013- нива, парцел №029014-нива, парцел №029015-нива, №000054-водно течение.

2. Нива с площ от 6.000 декара, трета категория, изходяща се в местността „ГЕНОВСКИ КОШАРИ" в землището на с. Макреш, област Видин, съставляваща парцел №055012, при граници и съседи: парцел № 055010-нива, парцел №055...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!