currdb:
Решение № 6 от 30.01.2017 по гр. д. 813/2016 на РС - Самоков

Решение по Гражданско дело 813/2016г. РЕШЕНИЕ

№ 6...

гр. Самоков, 30.01.2017 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

САМОКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, пети състав, в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и четвърти януари през две хиляди и седемнадесетата година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ  ЯНКО ЧАВЕЕВ

при участието на секретаря П.Г. сложи за разглеждане докладваното от съдията гр. д. № 813 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

В.И.П. и К.М.П.,***, са подали до Самоковския районен съд молба за прекратяване на сключения между тях граждански брак с развод поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака, като личните, семейни и имуществени отношения помежду си са уредили в приложено писмено споразумение.

В съдебно заседание молителите поддържат молбата, като декларират сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака и молят споразумението за уреждане на последиците от прекратяването на брака да бъде утвърдено, като всеки от тях заявява, че го е подписал лично и доброволно и изцяло го поддържа.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, намира от фактическа и правна страна следното:

Установява се от представеното по делото удостоверение за сключен граждански брак, че молителите са сключили граждански брак в гр. Самоков на 30.04.1995 г., за което е съ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!