currdb:
Решение от 31.01.2017 по гр. д. 1169/2016 на РС - Разград

Решение по Гражданско дело 1169/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№473/31.01.2017г.,гр.Разград

В   И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД-РАЗГРАД на дванадесети декември, две хиляди и шестнадесета година , в публично заседание , в следния състав :                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :МАРГАРИТА НОВАКОВА

секретар : Г.А.

прокурор :

като разгледа докладваното от съдията

гр.дело № 1169 по описа за 2016г.

за да се произнесе взе пред вид следното:

               Искът е за разваляне на два договора за прехвърляне на недвижими имоти срещу задължение за издръжка и гледане и е предявен на основание чл.87 ал.3 от ЗЗД.

            Ищцата молят съда да постанови решение, с което да развали изцяло, сключените с нотариален акт №19, том 3, рег.№4234, дело №374/25.05.2009г. и нотариален акт №20 т.3, рег.№4237, дело №375/25.05.2009г. и двата акта на нотариус Роска Иванова с район на действие РРС, договори за прехвърляне на два недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, поради неизпълнение от страна на ответника.

            Ответникът оспорва иска и настоява за отхвърлянето му. Твърди, че до 20.04.2016г. е осигурявал грижи и средства за спокоен и нормален живот на ищцата, него...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.