currdb:
Решение от 30.01.2017 по гр. д. 3471/2016 на РС - Сливен

Р Е Ш Е Н И Е №

Р Е Ш Е Н И Е №

                               Гр.Сливен, 30.01.2017.

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

   Сливенски районен съд,гражданско отделение, VІІ-ми състав, в публично съдебно заседание на осемнадесети януари, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: М. Каранашева

при участието на секретаря Д.Н.

като разгледа докладваното гр.д.№ 3471  по описа за 2016 г.,

на Сливенски районен съд,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

В исковата молба се твърди, че ищцовата кооперация ЗК Добри Чинтулов, с.Ч., в ликвидация, е придобила чрез договор за покупко продажба от държавата трите недвижими  имота, описани в исковата молба и със заповед на областен управител Сливен процесните имоти са отписани от актовите книги на държавата.Сочи се, че от момента на придобиване до момента на предявяването на исковата молба  ищцовата кооперация не е прекъсвала владението върху имотите.Твърди се, че с решение  от 10.06.2004г.  държавата оспорва правото на собственост на ЗК Добри Чинтулов, с.Ч. в ликвидация.Сочи се, че ищеца е разбрал за процесното решение  в началото на м.август 2016г. при опит да се снабди със скици на процесните имоти от СГКК-Сливен.

Поискано е, да бъде признато за установено по...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!