currdb:
Решение от 30.01.2017 по гр. д. 614/2015 на РС - Дулово

Решение по Гражданско дело 614/2015г.

ИМИТРОВР  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 18

Гр.Дулово,30.01.2017 година

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

            Дуловският районен съд, гражданска колегия в открито съдебно заседание на деветнадесети януари  две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ При секретаря В. И.

Като разгледа докладваното от районния съдия гр.дело №614/15 по описа на съда за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.341 и сл. от ГПК.

            На страните по настоящото дело, между които е допусната делба на процесните недвижими имоти е предявен проекто разделителен протокол съгласно представеното и прието от съда заключение на вещото лице инж. В.Д..

            Допуснатите до делба недвижими имоти представляват дворно място и построените в него жилище и гараж- депо.  В срока предвиден в чл.349 от ГПК нито една от страните не направи искане за възлагане на имота. От заключението на вещото лице по назначената съдебно техническа и ценова експертиза става ясно, че имота е неподеляем.  По тази причина съда счита ,че следва да се приложи разпоредбата на чл.348 от ГПК и то...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.