currdb:
Решение от 30.01.2017 по гр. д. 1765/2016 на РС - Разград

Решение по Гражданско дело 1765/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

Номер 18                                                 30.01.2017 г.                                гр.Разград

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

Разградският районен съд

На      двадесет и пети януари                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в състав:

Председател: НЕЛИ ГЕНЧЕВА

секретар      Ж.Р.

прокурор

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№1765 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по чл.422 от ГПК.

               Депозирана е искова молба от “Топлофикация Разград” срещу С.С.Ж., с която при условията на субективно съединяване на исковете са предявени такива за установяване  дължимостта на сумите 934,65 лв. за ползвана топлинна енергия за периода 30.11.2012 г. – 04.07.2014 г. в имот, находящ се в гр.Разград, бул.“*******“, №**, ап. стая, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението и 239,41 лв. обезщетение за забава за периода 30.12.2012 г. – 15.03.2016 г., за които суми е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№852/2016 г. на РС Разград.

            Ответникът оспорва исковете. Твърди, че на 22.08.2013 г. е продала имота на трето лице. Пра...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.