currdb:
Решение № 56 от 30.01.2017 по гр. д. 4264/2015 на РС - Пазарджик

Решение по Гражданско дело 4264/2015г.

   РЕШЕНИЕ  

№                            30.01.2017  г.            Град  Пазарджик

В       И  М  Е  Т  О         Н  А      Н  А  Р  О  Д  А

ПАЗАРДЖИШКИЯ  РАЙОНЕН СЪД   ХІ граждански състав

На  двадесет и пети януари   две хиляди и седемнадесета година

В  публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДЕСИСЛАВА РАЛИНОВА

  Секретар:Росица Димитрова   

Като разгледа докладваното от Районен съдия Ралинова

Гражданско дело №4264  по описа за  2015  година

Предявен е иск за делба на недвижим имот.

Производството е във втора  фаза – по извършване на делбата.

   С  решение №724 от 4.10.2016  година, постановено по гр.дело   №4264 по описа за 2015 година, Пазарджишкият Районен съд е допуснал до делба следният недвижим имот – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № **************  с площ от 295 кв.м, ведно с построената в имота -СГРАДА с идентификатор   № **************.3 с площ от 16 кв.м. на 1 етаж,предназначение жилищна сграда-еднофамилна по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ул. „Д.Г." № 33,при права на страните  за  М.Г.К. с ЕГН ********** – 17/36 идеални части,а за В.Т.З., с ЕГН ********** – 19/36 идеални части.

По делото е изслушано заключение от вещо лице Б.Г.,което съдът изцяло кредит...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!