currdb:
Решение № 15 от 30.01.2017 по АНД 524/2016 на РС - Троян

Решение по Наказателно дело 524/2016г.    РЕШЕНИЕ       №                    гр. Троян, 30.01.2017 год.,

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, пети състав, в открито съдебно заседание на двадесет и пети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

съдебен секретар К.Р.,

разгледа докладваното от съдията -  Радева

АН Дело № 524 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

          Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 16-0359-000629 от 20.10.2016г., издадено от Н.В.Н. – Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Ловеч, на И.Т.В. ***, е наложено административно наказание глоба в размер 400 лева на основание чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането за нарушение по чл. 638, ал. 3 от същия кодекс, както е описано в посоченото наказателно постановление. Същото е обжалвано в законоустановения срок от И.Т.В., като с жалбата се моли да бъде отменено наказателното постановление като незаконосъобразно и неправилно. Съображенията за горното са изложени в представено допълнение към жалбата. Жалбоподателят  И.Т.В., редовно призован, се явява лично в съдебно заседание и с  упълномощеният от него процесуален представител – неговата дъщеря Д.И.Ч., която  поддържа жалбата и по същество на делото излага аргументи за ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!