currdb:
Решение № 97 от 30.01.2017 по гр. д. 2494/2016 на РС - Ст.Загора

Решение по Гражданско дело 2494/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

        Номер                         Година   30.01.2017              Град   С.З.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

СТАРОЗАГОРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                 XII  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и първи декември                                                                       Година 2016 

в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. Р.

Секретар: В.П.                 

Прокурор:                                   

като разгледа докладваното от съдията Р. гражданско дело номер 2494 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

            Предявен е иск с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД.

Ищецът „С.” ЕООД твърди в поправената си искова молба, че ответникът М.Г.Б. му бил длъжник, като вземането на ищеца срещу този ответник произтичало от сключен между тях договор за заем от 03.09.2005 г., с размер на заемната сума 60 000 лева и краен срок на погасяване - 03.09.2006 г. За целта бил подписан договор за заем от 03.09.2005 г., както и запис на заповед от 03.09.2005 г, издаването на който било изрично регламентирано в ч...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.