currdb:
Решение № 10 от 30.01.2017 по гр. д. 102/2016 на РС - Поморие

Решение по Гражданско дело 102/2016г.

РЕШЕНИЕ

 № 11

гр.Поморие, 30.01.2017 г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

Районен съд – Поморие, гражданска колегия, в открито заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                   СЪДИЯ: Димитър Димитров

 при участието на секретаря Д.С., като разгледа докладваното от районния съдия г.д.N 102 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 Производството е образувано по искова молба от „Феста хотели” АД гр.София против Етажната собственост (ЕС) на сграда с идентификатор 57491.509.34.5, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с административен адрес в гр.Поморие, ул., комплекс „Феста Поморие Ризорт”, бл.Г, вх.1, представлявана К.А.У. – управител на ЕС.

Ищецът твърди, че е собственик на самостоятелни обекти на собственост (СОС) в жилищна сграда с идентификатор 57491.509.34.5 по КК и КР на гр.Поморие, а именно: СОС с идентификатори 57491.509.34.5.26, 57491.509.34.5.40, 57491.509.34.5.54, 57491.509.34.5.73, 57491.509.34.5.74 и 57491.509.34.5.75, по силата на апортна вноска в капитала на дружеството, извършена от „Ес пи ай - 95” АД.

Сочи, че на 28.01.2016 г., е проведено общо събрание (ОС) на собствениците на СОС във вх.1 на сграда с идентификатор 57491.509.34.5  с адрес гр.По...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!