currdb:
Решение № 19 от 31.01.2017 по гр. д. 885/2016 на РС - Несебър

Решение по Гражданско дело 885/2016г.

РЕШЕНИЕ

№19                                                    31.01.2017 г.                                      гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Несебърският районен съд                                                             граждански състав  на десети януари през две хиляди и седемнадесета година  

в публично заседание в следния състав:

                                                                 Председател: Нина Моллова- Белчева

секретар К.Л.

като разгледа докладваното от с. Моллова- Белчева

гр.д.№ 885 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по повод исковата молба на И.М.А., ЕГН **********,***, с искане за отмяна на всички решения, взети на проведено на 25.08.2016 г. общо събрание на етажната собственост на собственици на самостоятелни обекти в жилищна сграда „Л.С.Д.М.”, находяща се в с. Равда, ул. „****, с идентификатор *********, представлявано от Л.И.С., в качеството й на Председател на УС. Твърди се, че решенията са незаконосъобразни. Излага се, че събранието е проведено без нарочна покана до всички собственици, поставена по предписания в чл. 13, ал. 1 от ЗУЕС ред. Навежда се, че от представения протокол не става ясно по чия инициатива и от кого...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!