currdb:
Решение № 63 от 31.01.2017 по гр. д. 1943/2016 на РС - Велико Търново

Решение по Гражданско дело 1943/2016г. Р Е Ш Е Н И Е   Номер                                                   31.1.2017 г.                         гр. Велико Търново  В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                VI-ти граждански състав

на двадесет и трети януари                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                     Районен съдия: Георги Георгиев

при секретаря М.Р.

като разгледа гражданско дело № 1943 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на П.Д.М., Д.Д.М. и С.Т.Д., с която се иска да бъде прието за установено по отношение на държавата, че ищците са собственици на основание давностно владение и наследство на част от ПИ № 1****.0.4** по КВС, находящ се в контактната зона на с. Горен Ен., Общ. Велико Търново, ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Докладчик по делото
Ключови думи
No law branches!