currdb:
Решение № 58 от 31.01.2017 по гр. д. 5822/2010 на РС - Пазарджик

Решение по Гражданско дело 5822/2010г.

                            РЕШЕНИЕ  

№                              31.01.2017 г.            Град  Пазарджик

В       И  М  Е  Т  О         Н  А      Н  А  Р  О  Д  А

ПАЗАРДЖИШКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД, ХІІ- ти граждански състав

В закрито заседание на тридесет и първи януари, две хиляди и  седемнадесета  година

в следния състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТО ГЕОРГИЕВ

            Като разгледа докладваното от Районен съдия Георгиев  Гражданско дело №5822  по описа за   2010  година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.249 ГПК.

Делото е образувано по иск за делба на недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 55155.503.341 по кадастралната карта на гр. Пазарджик , целият имот е  с обща площ от 2255 кв.м. , като с Решение №973 от 12.12.2016г., постановено  по гр.д.№5822/2010г. по описа на РС-Пазарджик, делбата е извършена, чрез  изнасянето на имота на публична продан на недвижим имот.

С молба вх.№2190 от 24.01.2017г., всички страни по делото са подали искане за обезсилване на горецитираното решение на основание чл.249 от ГПК, поради постигане на извънсъдебна спогодба, с която страните са...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.