currdb:
Решение № 65 от 31.01.2017 по АНД 2960/2016 на РС - Шумен

Решение по Наказателно дело 2960/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

65/31.1.2017г.

№...............                                                   31.01.2017 г.                                              гр.Шумен

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На двадесети януари през две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Надежда Кирилова

Секретар: С.А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 2960 по описа на ШРС за 2016 г.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.  59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 72/27.09.2016 г. на Директора на Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Шумен, с което на основание чл. 155, ал. 1, предл. 1-во от Закона за управление на отпадъците на В.И.М., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 /три хиляди/ лв., за нарушение по чл. 29, ал. 2, предл. последно от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното постановление като неправилно и незаконосъобразно, поради нарушение на...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!