currdb:
Решение № 357 от 31.01.2017 по гр. д. 8006/2016 на РС - Варна

Решение по Гражданско дело 8006/2016г.

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

№357/31.1.2017г.

гр. Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ХLVI състав, в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и пети януари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:  

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДЕНИЦА ДОБРЕВА                                                 

при участието на секретаря Р.Ч., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 8006 по описа за 2016 година на Варненския районен съд, , за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 238 ГПК.

Производството по делото е образувано по искова молба на В.К.К. срещу Х.Г.Д., с правно осн. чл. 249, ал. 1 ЗЗД за освобождаване на недвижим имот находящ се в с. Яребична, област Варна, представляващ жилищна сграда с идентификатор 87518.501.447.3 и з.п. 61 кв.м. , предоставен по устен договор заем за послужване от октомври 2012г.

Сочи се, че след покана от ответникът е отказал да освободи имота. Претендират се сторените по делото разноски.

В о.с.з. ищецът поддържа исковата претенция.

В срока по чл.131 ГПК не е депозиран писмен отговор от ответника.

В първот...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи