currdb:
Решение № 358 от 31.01.2017 по гр. д. 12708/2015 на РС - Варна

Решение по Гражданско дело 12708/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ ..........

гр.В., 31.01.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, XХХІV състав, в публично съдебно заседание, проведено на девети януари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАГДАЛЕНА ДАВИДОВА

при участието на секретаря С. Гаоргиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 12708 по описа за 2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е за делба във фазата по извършването.

С влязло в сила решение решение № 2699/01.07.2016 год., постановено по гр.д. № 12708/2015 год., по описа на ВРС, ХХХІV състав е допусната делба на:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27152.501.329, находящ се в с. е., община Б., област В., ул. „К.”, № ***, с площ от 727 кв.м., а по документ за собственост 718.15 кв.м., при граници: 27152.501.330, 27125.501.317, 27125.501.326, 27125.501.327, 27152.501.328, 27152.501.331, между съсобствениците и при квоти: ½ ид.ч. за Община Б., гр. Б., ул. „***”, № **, ¼ ид.ч. за К.Х.К., ЕГН **********, с настоящ адрес гр. Б., Г. и ¼ ид.ч. за П.Д. Н., ЕГН **********,***.

- ГАРАЖ с идентификатор 27152.501.329.2, находящ се в с. е., община Б., област В., ул. „К.”, № ***, със застроена площ по скица от 43 кв.м., изграден в ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи