currdb:
Решение № 100 от 31.01.2017 по гр. д. 841/2015 на РС - Пещера

Решение по Гражданско дело 841/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 100  / 31.01.2017 година, гр. Пещера

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

ПЕЩЕРСКИЯТ районен съд граждански състав

На 11.01.2017  година

в публичното заседание в следния състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕЛИНА АНГЕЛОВА

Секретар Т.Д.

като разгледа докладваното от Съдия Ангелова по гр. дело №   841 по описа за  2015  година

 

Производството е по реда на чл. 124 от ГПК.

В исковата молба ищцата А.П.А.,***, против ответниците  М.Т., А.Т., К.Т., П.Н., Т.В., К.В., В.Й.,  Г.М., Г.Д., С.Г., П.К., А.Г., З.П., М.Б., В.К./ като законен наследник на С.П.К.,починал в хода на производството/, Х.А. /като  законен наследник на С.П.К.,починал в хода на производството/, Н.Ч., П.Ч., Д.Т., Д.М. и В.К., твърди че като наследник на  П.Н.М. б.ж. на с.Жребичко - Пазарджишка област, е собственик на 426 кв.м., съставляващи части от имот пл. № 469 в кв. 18 по плана на с.Жребичко от 1951 год., ведно с жилищната сграда на площ от 64 кв.м с идентификатор ***. Този имот бил закупен от нейния наследодател по силата на писмен договор още през 1973 год. Оттогава бащата на ищцата и тя самата владеели този имот непрекъснато повече от четиридесет години, без някой да им пречи или оспорва правата върху него. Правата на ищц...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.